Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 287, 2008