Pesca Valentia Tiesas spriedums (sestā palāta) 1988. gada 19. janvārī. # Pesca Valentia Limited pret Ministry for Fisheries and Forestry, Ireland un the Attorney General. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court - Īrija. # Zivsaimniecība/Zveja. # Lieta 223/86. TITJUR