Cauza C-521/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 octombrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW/Poste Tutela SpA (Trimitere preliminară – Achiziții efectuate în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale – Directiva 2014/25/UE – Articolul 13 – Activități legate de punerea la dispoziție a serviciilor poștale – Entități contractante – Întreprinderi publice – Admisibilitate)