Komisijas Regula (EK) Nr. 581/2008 ( 2008. gada 19. jūnijs ), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95