Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Kubu