Komisijas Regula (EK) Nr. 1143/2007 ( 2007. gada 1. oktobris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 256/2002 attiecībā uz mikroorganismu grupai piederīgā dzīvnieku barības piedevas Bacillus cereus var. toyoi preparāta atļauju (Dokuments attiecas uz EEZ)