Rakstisks jautājums E-5829/06 iesniedza Robert Sturdy (PPE-DE) Komisijai. Pārkāpums, ko Malta izdarījusi attiecībā uz direktīvu par savvaļas putniem