Lieta C-137/05: Tiesas (virspalāta) 2007. gada 18. decembra spriedums — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome (Regula (EK) Nr. 2252/2004 — Dalībvalstu izdotas pases un ceļošanas dokumenti — Drošības elementu un biometrijas standarti — Spēkā esamība)