EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 96/2008 ( 2008. gada 26. septembris ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)