Lieta C-443/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 9. februāra rīkojums (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 4. klauzula — Secīgi uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi publiskajā sektorā — Universitāšu organizācijas pārstrukturēšana — Valsts tiesiskais regulējums — Koledžu profesoru iekļaušana universitāšu profesoru mācībspēkos — Nosacījums — Doktora grāda iegūšana — Pilna darba laika amata vietu pārveidošana par nepilna darba laika amata vietām — Piemērošana vienīgi pasniedzējiem, kas nodarbināti kā pagaidu ierēdņi — Nediskriminācijas princips