Padomes Regula (EK) Nr. 480/2008 ( 2008. gada 26. maijs ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumiem Protokolā, ar kuru laikposmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Ekonomikas kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā par zveju pie Seišelu Salām