Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017