Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017