Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5101 – OJSC Novolipetsk Steel/Novexco/Novex Trading) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP