Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5101 — OJSC Novolipetsk Steel/Novexco/Novex Trading) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ