Lieta T-393/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 26. novembra rīkojums — Makhteshim-Agan Holding  u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar bezdarbību — Direktīva 91/414/EEK — Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela azinfosmetils — Iekļaušana Direktīvas 91/414/EK I pielikumā — Jauna Komisijas priekšlikuma neiesniegšana pēc Padomes celtajiem iebildumiem — Lēmuma 1999/468/EEK 5. panta 6. punkts — Nepārsūdzams akts — Uzaicinājuma celt prasību neesamība — Nepieņemamība)