Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/618 tat-30 ta’ April 2020 li taħtar lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-perijodu mill-1 ta’ Lulju 2020 sat-30 ta’ Ġunju 2025