Lieta C-309/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika