Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu {SEC(2007) 743} {SEC(2007) 744}