Rakstisks jautājums E-002751/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Komisijai. Eiropas Komisijas sarunu mandāts kopējās tirdzniecības politikas jomā, jo īpaši attiecībā uz mazāk svarīgiem jautājumiem, kas ietverti divpusējos līgumos par ieguldījumiem