Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2009. gada 4. marts ) par 7. panta svītrošanu Lēmumā 2007/53/EK par procesu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu pret Microsoft Corporation un Lēmuma C(2005) 2988 galīgā redakcija atcelšanu (Lieta COMP/C-3/39.792 – Microsoft ) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1361 galīgā redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ