Predlog uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji {SEC(2008) 3055} {SEC(2008) 3056}