Apel către persoane fizice pentru crearea unei baze de date de experți independenți care să acorde asistență serviciilor Comisiei în îndeplinirea sarcinilor legate de programul Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare