Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4877 — Groupama/Nuova Tirrena) Dokuments attiecas uz EEZ