Rakstisks jautājums E-0784/08 iesniedza Richard Corbett (PSE) Komisijai. Pārkāpumi saistībā ar Padomes direktīvu, kas aizliedz sivēnu astu apcirpšanu