/* */

Rakstisks jautājums E-6744/08 iesniedza Alfredo Antoniozzi (PPE-DE) Komisijai. Iekārta sašķidrinātās gāzes pārvēršanai atpakaļ gāzē Brindisos