Lieta F-42/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 1. februāra spriedums — Rossi Ferreras pret Komisiju (Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — Novērtējums par 2003. gadu — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par zaudējumu atlīdzību)