Lieta T-41/02: Pirmās instances tiesas 2007. gada 8. februāra rīkojums — MCC pret Komisiju