Komisijas Regula (EK) Nr. 1032/2006 ( 2006. gada 6. jūlijs ), ar ko nosaka prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības vienībām (Dokuments attiecas uz EEZ)