Písemný dotaz E-008164/11 Sergio Berlato (PPE) Komisi. Sucho ve východní Africe