Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ