Rakstisks jautājums E-4036/09 iesniedza Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) Komisijai. Cīņa pret mākslas darbu nelegālu tirdzniecību