Rakstisks jautājums E-2596/07 iesniedza Christofer Fjellner (PPE-DE) Komisijai. Pievienotās vērtības nodoklis audiogrāmatām