Lieta C-128/12: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 7. marta rīkojums ( Tribunal do Trabalho do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo/BPN — Banco Português de Negócios SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamenta 53. panta 2. punkts — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru nosaka algas samazinājumu atsevišķiem valsts sektora darbiniekiem — Savienības tiesību neieviešana — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)