Rakstisks jautājums E-5549/08 iesniedza Erik Meijer (GUE/NGL) Komisijai. Eiropas iedzīvotājiem, kuriem ir uzkrājumi vai nekustamie īpašumi Marokā vai kuri tos manto, nav iespējams pārskaitīt iegūtos ieņēmumus uz savas pastāvīgās dzīvesvietas valsti