Rakstisks jautājums E-4351/09 iesniedza Jim Higgins (PPE) Komisijai. Izlases kārtībā veikta uzaicināšana piedalīties konkursā par valsts līgumiem