Rakstisks jautājums E-2482/08 iesniedza Jean-Pierre Audy (PPE-DE) Komisijai. Obligāto licenču efektivitāte un nepieciešamība šo sistēmu pārskatīt