Rakstisks jautājums E-4632/07 iesniedza Jens Holm (GUE/NGL) Komisijai. Gaļas patēriņš un klimata maiņa