Lieta C-443/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 28. septembrī ierosinājuši Clara Centeno Mediavilla , Delphine Fumey , Eva Gerhards , Iona M. S. Hamilton , Raymond Hill , Jean Huby , Patrick Klein , Domenico Lombardi , Thomas Millar , Miltiadis Moraitis , Ansa Norman Palmer , Nicola Robinson , François-Xavier Rouxel , Marta Silva Mendes , Peter van den Hul , Fritz Von Nordheim Nielsen , Michaël Zouridakis par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-58/05 Centeno Mediavilla u.c./Eiropas Kopienu Komisija