Tiesas spriedums 1986. gada 2. decembrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti. # Valsts pienākumu neizpilde. # Lieta 23/84. TITJUR Komisija/Apvienotā Karaliste