Labojums atklāto konkursu paziņojumā EPSO/AD/163/09 — Administratori (AD 6/AD 9) datu aizsardzības jomā ; EPSO/AST/90/09 — Asistenti (AST 3) datu aizsardzības jomā ( OV C 98 A, 29.4.2009. )