90/469/ETY: Komission päätös, tehty 5 päivänä syyskuuta 1990, poikkeusluvan myöntämisestä Italialle ja tuoreen lihan leikkaamisessa noudatettavista vastaavista terveysvaatimuksista