Phare — Edb-udstyr — Meddelelse om udbud fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på vegne af Republikken Rumæniens regering inden for rammerne af PHARE-programmet