Věc C-203/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. listopadu 2008 – Řecká republika v. Komise Evropských společenství ( Kasační opravný prostředek — Projekt vytvoření společného diplomatického zastoupení v Abuji (Nigérie) — Uhrazení částek, které dluží Řecká republika — Započtení proti částce, kterou má zaplatit Komise v rámci operačního regionálního programu kontinentálního Řecka )