Rakstisks jautājums E-1636/09 iesniedza Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisijai. Negodīgu un nesamērīgu noteikumu piemērošana attiecībā uz Eiropas pilsoņiem Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā