Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5157 — Volkswagen/Scania) Dokuments attiecas uz EEZ