Padomes Regula (EEK) Nr. 1969/93 (1993. gada 19. jūlijs) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu