Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5474 — Lagardere/Sumitomo/HFG) Dokuments attiecas uz EEZ