Zadeva C-264/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Skatteverket/David Hedqvist (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člena 2(1)(c) in 135(1), od (d) do (f) — Odplačne storitve — Transakcije menjave virtualne valute„bitcoin“ v običajne valute — Oprostitev)