Asia C-264/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen – Ruotsi) – Skatteverket v. David Hedqvist (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 135 artiklan 1 kohdan d – f alakohta — Vastikkeelliset palvelujen suoritukset — Virtuaalisen bitcoin-valuutan vaihdosta perinteisiin valuuttoihin koostuvat liiketoimet — Vapautus arvonlisäverosta)